دفتر مرکزی حراست

سامانه  اساتید و دانشجویان

سامانه اطلاع رسانی

 

سامانه اتوماسیون تغذیه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

داران - انتهای بلوار دانشگاه - دانشگاه آزاد اسلامی واحد فریدن  کد پستی 95311 - 85616 تلفن:572253332-57225330 -031 نمابر: 57225331-031

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد فریدن می باشد